O nás - SAM Finance s.r.o.

Makléřská pojišťovací společnost SAM Finance s.r.o. byla založena dne 15.12.2008. Hlavní činností firmy je makléřský obchod v pojišťovnictví, tzn. zprostředkování pojištění právnických osob, pojištění fyzických osob v oblasti živelního a majetkového pojištění a občanských rizik včetně životních a úrazových produktů.
Jsme tým odborníků, s výbornou znalostí lokálního pojišťovacího trhu. Individuálně přistupujeme k potřebám každého klienta. Za roky naší praxe máme samozřejmě velký přehled o aktuálních možnostech, které na trhu jsou. Proto, aniž byste sami museli hlídat, zjišťovat a pročítat desítky nabídek, Vám přineseme jen ty, které vám skutečně ušetří peníze a zároveň Vás dostatečně zabezpečí pro případ, že byste museli řešit pojistnou událost. Naši zaměstnanci mají více jak 10- leté zkušenosti v pojišťovnictví a to zejména v pojištění průmyslu a pojištění motorových vozidel.

 

Proč právě SAM Finance s.r.o.?

 • Společnost SAM Finance s.r.o. působí na trhu od roku 2008
 • Zkušený tým působící v pojšťovnictví od roku 2002
 • Naši zaměstnanci se soustavně vzdělávají a rozšiřují své znalosti v oboru
 • Individuální přístup ke každému klientovi
 • Bezplatný audit stávajících pojistných smluv
 • Likvidace pojistných událostí

 

Více informací o nás naleznete také na našem FACEBOOKU.

 

Naše centrální kancelář se nově  nachází v Havlíčkově Brodě, Nádražní 397, 1. patro, vlevo od výtahu, dveře č. 204 

 

Společnost SAM Finance, s.r.o. je členem největší sítě pojišťovacích makléřů RENOMIA NETWORK.

Article image 500x500

Kontaktní informace - SAM Finance s.r.o.

SAM Finance s.r.o.

Sídlo firmy:

Dopravní  500/9
104 00 Praha 10-Uhříněves
Email: info@samfinance.cz 
IČ: 28316843 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 60812.

Kancelář Havlíčkův Brod

Nádražní 397, 1. patro vlevo od výtahu, dvře číslo 204
580 01 Havlíčkův Brod 

Kancelář Praha

Dopravní 500/9
104 00 Praha

Otevírací doba

 dle telefonické domluvy

Jednatel

Samuel Debski 
mobil: +420 724 901 130, +420 608 636 030
e-mail: samuel.debski@samfinance.cz 

Asistentka jednatele

Věra Debská 
mobil: +420 702 147 425, +420 777 178 092
e-mail: vera.debska@samfinance.cz

Kancelář Havlíčkův Brod

Tel. +420 702 147 426

e-mail: pojistime@seznam.cz

 

 

Article image 500x500

Naši partneři - SAM Finance s.r.o.

 • Allianz pojišťovna, a.s., IČ 47115971
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance group, IČ 63998530
 • Generali Česká pojišťovna, a.s., IČ 45272956
 • ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČ 45534306
 • Kooperativa pojišťovna, a.s.., IČ 47116617
 • Slavia pojišťovna a.s., IČ 60197501
 • Direct pojišťovna, a.s., IČ 25073958
 • UNIQA pojišťovna, a.s., IČ 49240480
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČ 05637040

Article image 500x500

Přehled produktů - SAM Finance s.r.o.

Naše společnost poskytuje firmám, podnikatelům a fyzickým osobám komplexní služby ve všech druzích pojištění. Spolupracujeme se všemi významnými pojistiteli a pro klienty zajistíme vždy nejlepší řešení. V této části uvádíme přehled základních pojistných produktů.

Pojištění majetku

živelní pojištění – („All risk“, „vyjmenovaná rizika“) 
pojištění pro případ odcizení a vandalismu 
pojištění skla 
pojištění lodí 
pojištění veletrhů a výstav 
 

Pojištění přerušení provozu

pojištění požárního přerušení provozu 
pojištění přerušení provozu z důvodu výpadku veřejných služeb 
pojištění přerušení provozu v případě škody u dodavatelů nebo odběratelů 
 

Pojištění odpovědnosti

pojištění obecné odpovědnosti 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 
pojištění profesní odpovědnosti za škodu 
 

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti

pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti 
 

Pojištění technických rizik

pojištění strojů a strojních zařízení 
pojištění elektronických zařízení 
strojní a elektronické přerušení provozu 
 

Stavebně-montážní pojištění

stavebně-montážní pojištění 
 

Pojištění přepravy

pojištění přepravy zásilek 
pojištění odpovědnosti silničního dopravce 
pojištění odpovědnosti zasílatele 
 

Pojištění vozidel

havarijní pojištění (havárie, živel, odcizení, vandalismus) 
povinné ručení (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) 
pojištění čelního skla / skel vozidla 
pojištění přepravovaných zavazadel 
úrazové pojištění přepravovaných osob 
pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla 
pojištění asistenčních služeb 
pojištění ztráty hodnoty vozidla 
 

Pojištění pohledávek

Pojištění bondů

Pojištění software a e-business

Pojištění životního prostředí


Pojištění zpronevěry

Pojištění únosu

Pojištění terorismu


 

Pojištění kontaminace

pojištění kontaminace 
pojištění stažení výrobku 
 

Pojištění hospodářských rizik

pojištění lesů pro případ požáru a vichřice 
pojištění plodin 
pojištění hospodářských zvířat 
 

Pojištění letadel


 

Pojištění záruk za spotřební daň

pojištění záruky (kauce) 
Pojištění celního dluhu 
pojištění ručitele celních dluhů 
 

Pojištění formou kaptivní pojišťovny
 

Pojištění vlastnického práva k nemovitosti


 

Pojištění zaměstnanců a soukromých osob

životní pojištění 
úrazové pojištění 
pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti 
pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 
penzijní připojištění 
cestovní pojištění 
pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Article image 500x500

Ochrana osobních údajů - GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost SAM Finance s.r.o. IČO: 28316843, se sídlem Dopravní 500/9, 104 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 189718 (dále jen „Správce“) tímto informuje své klienty (dále jen „klient“), jimž poskytuje služby distribuce pojištění (pojistných produktů) aj. (dále jen „Produkty“) od příslušných dodavatelů těchto služeb, o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Správce tímto vyzývá klienty - právnické osoby, aby při sjednávání příslušné smlouvy a v době jejího trvání vždy řádně uvědomili fyzické osoby, jež vystupují vůči Správci jako kontaktní osoby klienta a/nebo zaměstnanci klienta (subjekty údajů), o předání osobních údajů těchto osob Správci a předali subjektům údajů tuto informaci o zpracování osobních údajů.
 
Správce je v rámci plnění svých zákonných povinností oprávněn zpracovávat osobní údaje svých klientů pro níže uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou.
Kontaktní údaje Správce
Korespondenční adresa: Havlíčkovo nám. 179, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: +420 724 901 130
E-mail: samuel.debski@samfinance.cz
Kontaktní osoba: Samuel Debski
 
 1. Účely zpracování osobních údajů
 2. Zprostředkovatelská činnost s poskytovateli Produktů
 • zprostředkování spotřebitelských úvěrů a/nebo investičních služeb a/nebo služeb v oblasti doplňkového penzijního spoření, aj. dle příslušných zvláštních právních předpisů;
a to vše na základě smluvního vztahu mezi klientem a Správcem (dále jen „Smlouva“).
 1. Plnění zákonných povinností Správce
 • b1) identifikace a kontrola klienta dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) v případech, kdy zvláštní právní předpisy, upravující distribuci pojištění, poskytování služeb pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí, zprostředkování spotřebitelských úvěrů, investičních služeb, služeb v oblasti doplňkového penzijního spoření, aj. tuto povinnost Správci ukládají;
 • b2) distribuce pojištění (poskytování nebo zprostředkování pojištění) dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění;
 1. Oprávněný zájem Správce
 • zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek Správce týkajících se Produktů,
 • případné vymáhání nároků z příslušné Smlouvy a/nebo zprostředkovaného pojištění či vedení sporu ohledně příslušné Smlouvy a/nebo zprostředkovaného pojištění.
 1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Pro účely uvedené pod písm. a) a b2) výše
 1. Klient – právnická osoba:
 • osobní údaje, jež byly Správci předány s vědomím kontaktních osob klienta – právnické osoby a/nebo zaměstnanců klienta – právnické osoby (jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje, údaje o zdravotním stavu (zvláštní kategorie osobních údajů) v případě, že pro zprostředkování příslušného Produktu to je nezbytné (kupř. životního pojištění).
 1. Klient – fyzická osoba:
 • jméno, příjmení,
 • kontaktní údaje,
 • datum narození,
 • popisné údaje,
 • údaje o zdravotním stavu (zvláštní kategorie osobních údajů) v případě, že pro zprostředkování příslušného Produktu to je nezbytné (kupř. životního pojištění),
 • IČO a DIČ v případě podnikajících fyzických osob.
 
(„klient – právnická osoba“ a „klient – fyzická osoba“ též spolu jen „klient“)
 
Pro účely uvedené pod písm. b1) výše
 1. Klient – právnická osoba:
 • údaje ke zjištění a ověření totožnosti osoby, která je členem statutárního orgánu klienta.
 1. Klient – fyzická osoba:
 • jméno, příjmení,
 • rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození,
 • místo narození,
 • pohlaví,
 • trvalý nebo jiný pobyt,
 • státní občanství,
 • obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby v případě podnikající fyzické osoby.
Pro účely uvedené pod písm. c) výše
 1. Klient – právnická osoba:
 • osobní údaje, jež byly Správci předány s vědomím kontaktních osob klienta – právnické osoby a/nebo zaměstnanců klienta – právnické osoby (jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje, údaje o zdravotním stavu (zvláštní kategorie osobních údajů) v případě, že pro zprostředkování příslušného Produktu to bylo nezbytné (kupř. životní pojištění) a v rozsahu potřebném.
 1. Klient – fyzická osoba:
 • jméno, příjmení, titul
 • kontaktní údaje,
 • datum narození,
 • údaje o zdravotním stavu (zvláštní kategorie osobních údajů)  v případě, že pro zprostředkování příslušného Produktu to bylo nezbytné (kupř. životní pojištění) a v rozsahu potřebném,
 • IČO a DIČ v případě podnikajících fyzických osob.
 
 1. Doba zpracovávání osobních údajů:
Pro účely uvedené pod písm. a) výše
Správce zpracovává osobní údaje klienta po dobu trvání Smlouvy.
Pro účely uvedené pod písm. b1) výše
Správce zpracovává osobní údaje klienta po dobu trvání příslušné smlouvy uzavřené mezi klientem a poskytovatelem Produktu, a dále po dobu 10 let od zániku závazku z této smlouvy, a to v souladu s AML zákonem.
Pro účely uvedené pod písm. b2) výše
Správce zpracovává (uchovává) osobní údaje klienta:
 • po dobu trvání pojištění a do konce 10 (desátého) kalendářního roku od jeho zániku, pokud se o něm dozvěděl nebo do konce 10 (desátého) kalendářního roku od konce pojistné doby;
 • do konce 2 (druhého) kalendářního roku od poslední komunikace se zákazníkem (klientem), nedošlo-li k sjednání pojištění;
to vše v souladu s čl. 80 odst. 4 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 
Pro účely uvedené pod písm. c) výše
Správce zpracovává osobní údaje klienta v případě zasílání marketingových nabídek po dobu trvání závazku z příslušné Smlouvy, a dále po dobu 2 (dvou) let po zániku závazku z této Smlouvy, nepodá-li klient námitku proti zpracování osobních údajů; v takovém případě je Správce povinen přestat zpracovávat osobní údaje pro tento účel.
Správce zpracovává osobní údaje klienta za účelem vymáhání nároků týkajících se příslušné Smlouvy či vedení sporu ohledně příslušné Smlouvy po dobu 10 (deseti) let po zániku závazku z příslušné Smlouvy v souladu se zákonnou délkou promlčecích lhůt stanovených v příslušných právních předpisech, zejména v občanském zákoníku.
 1. Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech klienta
 
Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializované společnosti. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích.
Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů klienta, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí klienta a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními předpisy regulujícími zprostředkovatelskou činnost Správce.
Klient může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže, a to:
 • elektronicky na e-mailové adrese uvedené výše v této informaci;
 • telefonicky na čísle uvedeném výše v této informaci;
 • písemně na korespondenční adresu Správce uvedenou výše v této informaci.
 
Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů
Klient má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje klientů zpracovává, je povinen poskytnout klientovi bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost klienta může Správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto kopií.
Klient má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.
Klient má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
 • klient popírá přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • klient uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody klienta.
Na žádost klienta Správce bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • klient odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • klient vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo klient vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
 • osobní údaje dítěte byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti učiněnou přímo dítěti.
 
Právo na přenositelnost osobních údajů
Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Správci a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:
 • osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě souhlasu klienta;
 • jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného klientem; nebo
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta.
Správce poskytne klientovi osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Klient je oprávněn předat získané osobní údaje jinému správci osobních údajů. Klient si ve své žádosti zvolí, zda má Správce osobní údaje poskytnout klientovi nebo zda využije právo na to, aby jeho osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci/zpracovateli, je-li to technicky proveditelné.
 
Právo vznést námitku
V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce (např. přímý marketing) má klient právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami klienta, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom klienta, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Správce naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, klienta o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.
 
Vyřizování žádostí klientů při uplatnění jejich práv u Správce
Správce umožňuje klientům podání žádostí v různých formách, jež se primárně budou odvíjet od vztahu mezi Správcem a klientem (písemným formulářem, elektronicky). Jestliže klient podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže by klient ve své žádosti uvedl, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti klienta informuje Správce klienta do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.
 
Právo podat stížnost
 Úřadu pro ochranu osobních údajů:
 • elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;
 • prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
 • telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo
 • písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
 
 1. Příjemci osobních údajů
Správce je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje klienta za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce Správcem pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plněním zákonných či smluvních povinností Správce a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného Správci klientem a/nebo na základě oprávněného zájmu Správce.
Takovými příjemci jsou zejména:
 1. právní zástupci (advokáti) Správce,
 2. spolupracující samostatný zprostředkovatelé Správce (v případě, že na konkrétním obchodním případu Správce spolupracuje s jiným samostatným zprostředkovatelem);
 3. spolupracující vázaný zástupci nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel (v případě, že Správce vykonává svojí zprostředkovatelskou činnost prostřednictvím těchto osob);
 4. poskytovatelé příslušných Produktů, (za účelem uzavření příslušné smlouvy a/nebo splnění smluvních povinností Správce vůči klientovi);
 5. poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury (kupříkladu IT služeb);
 6. marketingové agentury (při přípravě a koordinaci obchodních a reklamních aktivit Správce za účelem nabízení produktů a služeb Správce).
 
 
 

Article image 500x500

Reklamační řád - Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Základní ustanovení 

 

 • Úvodní ustanovení

 

 1. Společnost Sam Finance s.r.o. (dále jen „Společnost“) je Českou národní bankou registrovaným samostatným zprostředkovatelem pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále „ZDPZ“). 
 2. Společnost je povinna poskytovat finanční služby s odbornou péčí, za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech.

 

 • Předmět reklamačního řádu 

 

 1. Předmětem reklamačního řádu je stanovit pravidla pro vyřizování stížností a reklamací klientů, potenciálních klientů, případně dalších oprávněných osob, vedení evidence stížností a reklamací a souvisejících činností.
 2. Pro účely reklamačního řádu se klientem rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské činnosti Společnosti uzavřela s finanční institucí smlouvu, jejímž předmětem je finanční služba (zejm. pojištění) a/nebo osoba, se kterou Společnost uzavřela písemnou smlouvu, jejímž předmětem je finanční služba.
 3. Potenciálním klientem se pro účely reklamačního řádu rozumí osoba, které jsou nabízeny finanční služby specifikované v článku 2.2.
 4. Pravidla uvedená v reklamačním řádu se uplatní rovněž na vyřizování reklamací a stížností klientů vůči tvůrcům produktům s investiční složkou ve smyslu Nařízení EU č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou. 

 

 • Pojem reklamace a stížnosti

 

 1. Reklamací se rozumí podání klienta adresované Společnosti, ve kterém uvádí, že mu ze strany Společnosti byla poskytnuta služba v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obsahující požadavek na vyjádření Společnosti, případně nápravu vzniklého stavu.
 2. Stížností se rozumí podání klienta nebo potenciálního klienta, ve kterém si stěžuje na nepatřičné jednání zaměstnanců či jiných pracovníků (např. vázaných zástupců) Společnosti.

Podání reklamace/stížnosti 

 

 • Oprávněná osoba

 

 1. Reklamaci je oprávněn podat pouze klient.
 2. Stížnost je oprávněn podat kromě klienta i potenciální klient Společnosti.
 3. Reklamaci nebo stížnost je oprávněna podat také osoba, která jedná na základě plné moci za klienta / potenciálního klienta Společnosti. Součástí reklamace nebo stížnosti potom musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které vyplývá oprávnění zmocněnce podat reklamaci nebo stížnost za klienta / potenciálního klienta.
 4. V případě pojistných produktů může stížnost či reklamaci podat rovněž pojištěný nebo jiná oprávněná osoba. Pro účely tohoto reklamačního řádu jsou osoby uvedené v tomto ustanovení, klienti a potenciální dohromady dále označováni jako „Klienti“.

 

 • Forma a náležitosti reklamace/stížnosti 

 

 1. Reklamace nebo stížnost musí mít písemnou (listinnou, elektronickou) podobu a musí být zaslána na adresu sídla Společnosti, prostřednictvím emailu na adresu samuel.debski@samfinance.cz.
 2. Reklamace nebo stížnost musí být adresována Společnosti a obsahovat alespoň následující údaje:
 • označení, že se jedná o reklamaci nebo stížnost;
 • identifikační údaje Klienta – jméno, příjmení, bydliště, kontaktní adresu u fyzických osob a obchodní firmu (název), sídlo, kontaktní adresu, jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem právnické osoby u právnických osob;
 • předmět reklamace nebo stížnosti – vylíčení skutečností, na jejichž základě je reklamace nebo stížnost podávána;
 • čeho se Klient domáhá;
 • datum a podpis Klienta, případně zmocněnce těchto osob.
 1. Reklamace nebo stížnost musí být doručena Společnosti bez zbytečného odkladu po tom, kdy nastala skutečnost, jíž se reklamace nebo stížnost týká, případně bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o této skutečnosti Klient dozvěděl.
 2. Reklamace nebo stížnost může být podána i na osobním jednání s pracovníkem Společnosti, přičemž o této bude sepsán písemný záznam pracovníkem Společnosti v rozsahu údajů uvedených v článku 5.2.
 3. Podání reklamace nebo stížnosti je bezplatné.

Přijetí a vyřízení reklamace/stížnosti

 

 • Přijetí reklamace/stížnosti

 

 1. Společnost má povinnost bez zbytečného odkladu po doručení reklamace nebo stížnosti přezkoumat, zda je reklamace nebo stížnost podána k tomu oprávněnou osobou a zda reklamace nebo stížnost splňuje formu a náležitosti uvedené v článku 5.
 2. V případě, že Společnost zjistí rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně pokud nebude považovat reklamaci nebo stížnost za dostatečně jasnou a srozumitelnou, vyzve písemně Klienta k doplnění nebo nápravě s tím, že v této výzvě bude upozornění, že pokud nebude toto doplnění nebo náprava doručena Společnosti ve stanovené lhůtě (lhůtu stanovuje Společnost podle svého uvážení s tím, že minimálně musí činit 14 dní od doručení výzvy), je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout.
 3. V případě, že Klient, nevyhoví této výzvě a ve stanovené lhůtě nedoručí Společnosti potřebné informace nebo doplnění, nebo v případě, že je rozpor s článkem 4 nebo článkem 5 nenapravitelný, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout. O odmítnutí reklamace nebo stížnosti bude Klient písemně vyrozuměn. 
 4. V případě, že Společnost nezjistí žádný rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně byl rozpor vyřešen prostřednictvím zaslání výzvy podle článku 6.2 a přijetím doplnění nebo jiné nápravy na základě této výzvy, přistoupí k vyřízení stížnosti nebo reklamace.
 5. V případě, že se podaná reklamace nebo stížnost bude vztahovat k činnosti finanční instituce, která poskytuje klientovi finanční službu (dále jen „Finanční instituce“), Společnost zajistí její neprodlené předání Finanční instituci a informuje Klienta o tom, že příslušnou k vyřízení této reklamace nebo stížnosti je Finanční instituce. Podmínky a náležitosti vyřizování reklamací a stížností u Finanční instituce stanovuje reklamační řád příslušné Finanční instituce.
 6. V případě, že se stížnost či reklamace Klienta vztahuje k činnosti tvůrce produktu s investiční složkou ve smyslu Nařízení EU č. 1286/2014, případně k tzv. „sdělení klíčových informací“ ve smyslu uvedeného právního předpisu, předá Společnost tuto stížnost či reklamaci neprodleně přímo tvůrci produktu, nebo spolupracující Finanční instituci, která Klientovi zprostředkovává vztah s tvůrcem produktu s investiční složkou.

 

 • Vyřízení reklamace/stížnosti 

 

 1. Společnost rozhodne o reklamaci či stížnosti jedním z následujících způsobů:
 1. v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení právních předpisů případně smluvních ujednání způsobem, který Klient tvrdí, Společnost reklamaci či stížnosti vyhoví, nebo
 2. v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení právních předpisů případně smluvních ujednání, avšak ne v celém rozsahu, které Klient tvrdí, Společnost reklamaci či stížnost z části uzná a z části zamítne, nebo
 3. v případě, že na straně Společnosti nedošlo k žádnému porušení obecně právních předpisů případně smluvních ujednání, které Klient tvrdí, Společnost reklamaci či stížnost zamítne jako neopodstatněnou.
 1. Společnost své rozhodnutí řádně odůvodní.
 2. Při vyřizování reklamace nebo stížnosti komunikuje Společnost s Klientem vždy jasně a srozumitelně.
 3. Společnost je povinna vyřídit reklamaci nebo stížnost Klienta neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odeslat Klientovi písemné vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Společnost vyzvala Klienta k doplnění stížnosti či reklamace.   
 4. Postup podání a vyřízení reklamace nebo stížnosti (reklamační řád) Společnost uveřejňuje na svých internetových stránkách.

Ostatní ustanovení 

V případě, že Klient nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán Společnosti, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, www.cnb.cz, případně podat žalobu na Společnost u příslušného soudu. Klient je oprávněn se rovněž obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti životního pojištění finanční arbitr - www.finarbitr.cz, u dalších finančních produktů zejména neživotního pojištění Česká obchodní inspekce - www.coi.cz.  O této skutečnosti Společnost informuje Klienta v klientské dokumentaci a v reklamačním řádu umístěném na internetových stránkách Společnosti.

 

 

V Havlíčkově Brodě, dne 1. 2. 2019

 

 

Sam Finance s.r.o.

 

Article image 500x500

Řízení střetu zájmů - Řízení střetu zájmů

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Základní ustanovení 

 

 • Předmět a cíl pravidel řízení střetu zájmů

 

Společnost Sam finances.r.o. (dále jen „Společnost“) jako samostatný zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPZ“) uplatňuje následující pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti (dále jen „Pravidla řízení střetu zájmů“). 

 

Pravidla řízení střetu zájmů obsahují hlavní zásady a postupy při zjišťování a řízení střetu zájmů v rámci Společnosti, jakož i osob, které jsou se Společností majetkově nebo jinak propojeny, a to zejména pro identifikaci možných střetů zájmů, zamezení vzniku střetů zájmů a případné řízení vzniklých střetů zájmů.

 

Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je, aby při zprostředkování pojištění Společností nedocházelo k poškozování zájmů klientů a potenciálních klientů Společnosti, případně třetích osob (např. spolupracujících finančních institucí, aj.). 

 

Aktuální Pravidla řízení střetu zájmů jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

 

Společnost nejméně jednou ročně přezkoumává Pravidla řízení střetu zájmů a případně přijímá vhodná opatření k nápravě případných nedostatků. 

 

 • Definice některých pojmů 

 

 • Vázaným zástupcem se rozumí vázaný zástupce ve smyslu ZDPZ

 

 • Doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem se rozumí doplňkový pojišťovací zprostředkovatel ve smyslu ZDPZ

 

 • Zaměstnancem se rozumí osoba, která je se Společností v pracovněprávním vztahu (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) nebo jiném podobném vztahu 

 

(dále společně jen „Pracovníci“)

 

 • Případy střetu zájmů ve Společnosti 

 

Pravidla řízení střetu zájmů obsahují pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi: 

 

 • Společností, jejími společníky, statutárními zástupci, Zaměstnanci, vázanými zástupci a doplňkovými pojišťovacími zprostředkovateli a (ii) klienty a potenciálními klienty Společnosti;
 • osobou, která ovládá Společnost, je ovládána Společností nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako Společnost, a jejich statutárními zástupci a zaměstnanci, případně vázanými zástupci, doplňkovými pojišťovacími zprostředkovateli a (b) klienty a potenciálními klienty Společnosti;
 • osobami vykonávajícími část činností Společnosti na základě smlouvy o externím zajištění služeb (outsourcing) a (ii) klienty a potenciálními klienty Společnosti;
 • klienty nebo potenciálními klienty Společnosti navzájem.

Postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů

 

 • Zjišťování střetu zájmů 

 

Při zjišťování a posuzování střetu zájmů Společnost bere v úvahu, zda Společnost nebo osoba uvedená v článku 3 Pravidel řízení střetu zájmů při poskytování finančních služeb: 

 

 • má odlišný zájem na výsledku služby nebo zprostředkovaného obchodu od zájmu klienta či potenciálního klienta; 
 • má zájem na výsledku služby nebo zprostředkovaného obchodu, který má potenciál ovlivnit výsledek služby nebo zprostředkovaného obchodu na úkor klienta;
 • může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor klienta;
 • má finanční či jinou pobídku upřednostnit zájem jiného klienta nebo skupiny klientů před zájmy daného klienta;
 • podniká ve stejném oboru jako klient;
 • dostává nebo dostane v souvislosti se službou, která je poskytována klientovi, od třetí osoby pobídku v podobě peněžních či nepeněžních výhod nebo služeb;
 • se významně podílí na řízení nebo vývoji pojistných produktů s investiční složkou, zejména v případě, že tato osoba má vliv na cenu těchto produktů nebo jejich distribuční náklady.

 

Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Společnost upřednostní vždy zájmy klienta před zájmy vlastními nebo zájmy osob uvedených v článku 3 Pravidel řízení střetu zájmů. Pokud dojde ke střetu zájmů mezi klienty navzájem, zajistí Společnost spravedlivé řešení pro tyto klienty. V případě, že spravedlivé řešení nelze zajistit, může klientovi odmítnout provedení služby.

 

 • Postupy k omezení možnosti střetu zájmů

 

Společnost má stanoveny a průběžně aktualizuje účinné postupy k omezení možnosti střetu zájmů, které odpovídají její velikosti a organizační struktuře a povaze, rozsahu a složitosti její činnosti a riziku poškození zájmů klientů. Tyto postupy jsou upraveny zejména ve vnitřních předpisech Společnosti.

 

Společnost, která tvoří součást skupiny RENOMIA GROUP, v těchto postupech zohlední také okolnosti, jež mohou vyvolat střet zájmů v důsledku struktury a podnikatelských činností dalších členů skupiny.

 

V rámci efektivního řízení střetu zájmů Společnost:

 • ve vztahu ke konkrétním finančním službám poskytovaným Společností specifikuje okolnosti, které představují nebo mohou vyvolávat střet zájmů, který s sebou nese riziko poškození zájmů jednoho nebo více klientů;
 • definuje postupy a opatření, které jsou potřeba přijmout pro efektivní předcházení a řízení střetů zájmů; aby nedocházelo k poškození zájmů klienta;
 • má nastavenou takovou organizační strukturu Společnosti, kdy dochází k personálnímu oddělení jednotlivých organizačních útvarů Společnosti (zákaz souběhu některých funkcí), které efektivně zamezují nežádoucímu toku informací a jejich případnému zneužití vedoucímu k poškození zájmů jednoho nebo více klientů;
 • zabraňuje případně omezuje možnosti třetích osob (např. spolupracujících finančních institucí) vykonávat neoprávněný nebo nedůvodný vliv na způsob, kterým Pracovníci zabezpečují poskytování finančních služeb;
 • v rámci systému vnitřní kontroly zajišťuje dohled a průběžnou kontrolu Pracovníků nabízejících a poskytujících finanční služby jménem Společnosti;
 • stanovuje zásady přijímání a poskytování darů či jiných výhod jasně vymezující, za jakých podmínek lze přijímat nebo poskytovat dary a výhody a jak postupovat při přijímání a poskytování darů a výhod;
 • má ve vnitřních předpisech nastaveny postupy k zamezení a kontrole výměny informací mezi osobami uvedeným v článku 3 Pravidel řízení střetu zájmů, které vykonávají činnosti, které s sebou nesou riziko střetu zájmů, pokud by výměna informací mohla poškodit zájmy jednoho nebo více klientů;
 • zamezuje přímé vazbě mezi platbami, včetně odměn, určenými osobám uvedeným v článku 3 Pravidel řízení střetu zájmů, které se zabývají jednou činností a platbami, včetně odměňování, určenými jiným osobám uvedeným v článku 3 Pravidel řízení střetu zájmů, které se zabývají primárně jinou činností, pokud z těchto činností může vzniknout střet zájmů;
 • předchází, případně provádí kontrolu souběžného či postupného zapojení osob uvedených v článku 3 Pravidel řízení střetu zájmů do činností souvisejících s poskytováním finančních služeb, pokud toto zapojení může být na újmu řádného řízení střetu zájmů.

 

 • Sdělování střetu zájmů

 

Společnost se primárně snaží předcházet vzniku střetu zájmů přijetím organizačních a administrativních opatření.

 

Společnost nesmí nadměrně spoléhat na sdělování střetů zájmů klientům, namísto přijetí organizačních a administrativních opatření, které budou efektivně předcházet jejich vzniku. Nadměrné spoléhání na sdělování střetů zájmů klientům, jako krajní opatření k řízení střetu zájmů, se považuje za nedostatek postupů Společnosti k omezení možnosti střetu zájmů.

 

Sdělování střetů zájmů klientům je opatřením, které se využije pouze v případech, kdy opatření přijatá Společností za účelem předcházení a řízení střetu zájmů nestačí k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že bude zabráněno riziku poškození zájmů klientů.

 

V těchto případech je Společnosti povinna před poskytnutím finanční služby klienta o střetu zájmů informovat. Sdělení obsahuje:

 • informaci, že organizační a administrativní opatření zavedená Společností k předcházení nebo řízení daného střetu zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že rizikům poškození zájmů klienta bude zabráněno;
 • konkrétní popis daného střetů zájmů, který vzniká při poskytování finančních služeb; 
 • vysvětlení obecné povahy a zdroje střetu zájmů;
 • vysvětlení rizik, která pro klienta v důsledku střetů zájmů vznikají a opatření přijatých ke zmírnění rizik.

 

Informace jsou poskytnuty dostatečně podrobně, aby klient mohl o finanční službě, při níž střety zájmů vznikají, učinit informované rozhodnutí. Společnost poskytne klientovi informace na trvalém nosiči informací (písemně, elektronicky), případně na internetových stránkách Společnosti.

 

 • Škodlivý střet zájmů 

 

Společnost průběžně vede evidenci poskytnutých finančních služeb, činností a dalších situací (pojištění), ze kterých vznikl nebo může vzniknout střet zájmů, který s sebou nese riziko poškození zájmů jednoho nebo více klientů (škodlivý střet zájmů).

 

 • Hlavní případy střetu zájmů 

 

Střet zájmů je v rámci Společnosti spojen s následujícími službami:

Zprostředkování pojištění

 

V souvislosti se zprostředkováním pojištění dochází ke střetu zájmů Společnosti a klienta, kdy je Společnost motivována ke zprostředkování pojistné smlouvy na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, která ji opravňuje k provizi za zprostředkování pojistné smlouvy.

 

Jedná se o případ střetu zájmů, o kterém Společnost informuje o klienta.

 

 • Odměňování Pracovníků

 

Pravidla řízení střetu zájmů související s odměňováním Pracovníků Společnosti jsou podrobněji upravena zvláštním vnitřním předpisem Společnosti.

 

Pobídky 

 

 • Definice pobídky 

 

Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Společnost nesmí při poskytování finančních služeb (pojištění) přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu (pobídku), která může vést k porušení povinnosti Společnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu klientů nebo k porušení povinnosti řádného řízení střetu zájmů.

 

Pobídkou se rozumí i neobvyklá úplata za poskytovanou službu nebo jakékoli poskytnutí neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální povahy.

 

Společnost přistupuje k řízení pobídek stejným způsobem jako u jiných střetů zájmů. To znamená, že Společnost zajišťuje identifikaci pobídek, činí opatření proti jejich vzniku a případně provádí jejich efektivní řízení, přičemž zohledňuje odlišnosti právní úpravy pobídek v jednotlivých oblastech finančního zprostředkování. 

 

Kontrola dodržování povinností souvisejících s pobídkami je součástí činnosti compliance. Dokumenty a případnou komunikaci s klientem týkající se pobídek je Společnost v souladu se zvláštním vnitřním předpisem povinna uchovávat.

 

Společnost v obecné rovině rozlišuje tyto kategorie pobídek, které smí poskytovat nebo přijímat:

 

 

 • Klientské pobídky (přípustné bezpodmínečně)

 

 

Pobídky, které jsou hrazeny klientem, za klienta nebo jsou vypláceny klientovi, kterému je finanční služba určena.

 

Neplatí pro oblast zprostředkování rezervotvorného životního pojištění, kde se za pobídky nepovažuje úplata, nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda přijatá od klienta, kterému je služba určena, nebo od osoby jednající na jeho účet nebo poskytnutá klientovi nebo osobě jednající na jeho účet.

 

 

 • Provozní pobídky 

 

 

Pobídky, které umožní poskytování služeb, nebo které jsou pro tento účel nutné a které jsou přípustné v případě, že jejich povaha není v rozporu s povinností jednat s odbornou péčí. 

 

Mezi tyto pobídky patří např.:

 • platby za účetnictví, právní a daňové služby, 
 • náklady spojené s plněním povinností vůči České národní bance (správní poplatky, náklady na systém pro výkaznictví aj.) a vůči klientům (tisk informačních sdělení atd.),
 • poštovní a jiné poplatky za komunikaci, 
 • poplatky spojené s vedením účtu v bance,
 • školení předepsaná právními předpisy (např. AML),
 • pojistné na pojištění odpovědnosti Společnosti.

 

 

 • Ostatní pobídky

 

 

Ostatní pobídky, které nespadají pod provozní pobídky, hrazené třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytované třetí stranou či za třetí stranu, které jsou přípustné v návaznosti na splnění zákonných následujících kumulativních podmínek:

 

 • klient byl před poskytnutím služby jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, pokud je nelze zjistit předem.
 • pobídka přispívá ke zlepšení kvality poskytované služby.
 • pobídka není v rozporu s povinností Společnosti poskytovat služby s odbornou péčí.

 

Společnost vede seznam konkrétních pobídek, přičemž na žádost klienta sdělí podrobnosti k jednotlivé pobídce. 

 

Vnitřní plnění v rámci Společnosti, které zahrnuje např. odměňování Pracovníků (Vázaných zástupců) vybavení pobočky apod., není pobídkou. Přijetí nebo poskytnutí pobídky Pracovníky Společnosti mimo tento vztah se přičítá Společnosti.

 

Dary a jiné výhody

 

Společnost a její Pracovníci mohou přijímat od třetích stran dary a jiné peněžní a nepeněžní výhody (např. dárkové poukazy, slevové kupony, zájezdy, kulturní akce, poskytnutí mobilního telefonu) pouze v případech, že tyto nenarušuji povinnost poskytovat finanční služby s odbornou péčí a nenarušují řádné řízení střetu zájmů. O všech nabízených darech a výhodách musí být informováno vedení Společnosti, které posoudí jejich soulad se zásadami stanovenými v tomto vnitřním předpise a informuje o jejich přípustnosti Pracovníka. 

 

Ustanovení se neuplatní na malé nepeněžité výhody, zejména v podobě marketingových a školících materiálů a vzdělávacích a společenských akcí spolupracujících finančních institucí, které nenarušují řádné řízení střetu zájmů. 

 

Pracovník nesmí poskytovat žádné vlastní dary či jiné výhody klientům. Jménem Společnosti, lze poskytovat klientům pouze ty výhody a ve výši, které byly předem schváleny statutárním orgánem Společnosti.

 

Přijetí či poskytnutí daru či výhody Pracovníkem v rozporu s výše uvedenými pravidly bude považováno za podstatné porušení pracovních povinností.

 

 • Pravidla přijímání a poskytování pobídek u rezervotvorného životního pojištění

 

Společnost je povinna vždy předem posoudit, zdali konkrétní typ pobídky nebo systém pobídek přijímaných nebo poskytovaných Společnosti má škodlivý účinek na kvalitu služby poskytované klientovi, a za tímto účelem provede jejich celkovou analýzu s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům, které mohou zvýšit nebo snížit riziko škodlivého účinku a k organizačním a administrativním opatřením přijatým Společností v oblasti řízení střetu zájmů, přičemž zohlední zejména následující kritéria:

 

 • zda pobídka nebo systém pobídek může motivovat k tomu, aby Pracovník nabízel nebo doporučil konkrétní pojistný produkt nebo konkrétní službu, přestože by mohl nabídnout klientovi jiný pojistný produkt nebo službu, který by lépe odpovídal potřebám daného klienta; 

 

 • zda je pobídka nebo systém pobídek založena výlučně nebo převážně na kvantitativních obchodních kritériích nebo zda plně zohledňuje vhodná kvalitativní kritéria, která odrážejí soulad s platnými právními předpisy, kvalitu služeb poskytovaných klientům a spokojenost klienta; 

 

 

 • hodnotu vyplacené nebo přijaté pobídky v poměru k hodnotě poskytovaného produktu a služeb; 

 

 

 

 • zda je pobídka zcela nebo převážně vyplácena při uzavření pojistné smlouvy nebo po celou dobu platnosti této smlouvy; 

 

 

 

 • existenci vhodného mechanismu umožňujícího získat pobídku zpět v případě, že produkt zanikne nebo dojde k jeho odkupu v rané fázi, nebo v případě poškození zájmů klienta;

 

 

 

 • existenci některé formy pohyblivého nebo podmíněného limitu či koeficientu zvyšujícího hodnotu jiného druhu při dosažení určitého cíle vymezeného na základě objemu prodeje nebo hodnoty tržeb.

 

 

Uvedené principy jsou mj. zohledněny ve vnitřních předpisech upravujících odměňování Pracovníků a související provizní a smluvní dokumentaci uzavírané mezi Pracovníkem a Společností.

 

 • Formy konkrétních pobídek ve Společnosti 

 

V konkrétní podobě Společnost přijímá následující pobídky.

 

Zprostředkování pojištění

 

Za zprostředkování uzavření pojistné smlouvy a související činnosti (následná péče o pojistnou smlouvu, aj.) Společnost získává provizi od spolupracující pojišťovny (sjednatelská provize, následná provize). O těchto pobídkách je klient informován v souladu se zvláštním vnitřním předpisem Společnosti.

 

V Havlíčkové Brodě, dne 1. 2. 2019

 

 

Sam Finance s.r.o.

Article image 500x500